Партизанська селищна рада
Генічеський район, Херсонська область

Роз'яснення щодо можливості функціонування потужностей з виробництва, переробки, транспортування , зберігання, реалізації харчових продуктів, закладів громадського харчування.

Останнім часом, у зв'язку дією карантину щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, до Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області надходять численні звернення про надання роз'яснень щодо можливості функціонування потужностей з виробництва, переробки, транспортування , зберігання, реалізації харчових продуктів, закладів громадського харчування.

 

Звертаємо увагу операторів ринку харчових продуктів на неухильне виконання вимог Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" (далі - Закон).

 

(оператор ринку харчових продуктів (далі - оператор ринку) - суб’єкт господарювання, який провадить діяльність з метою або без мети отримання прибутку та в управлінні якого перебувають потужності, на яких здійснюється первинне виробництво, виробництво, реалізація та/або обіг харчових продуктів та/або інших об’єктів санітарних заходів (крім матеріалів, що контактують з харчовими продуктами), і який відповідає за виконання вимог Закону та законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. До операторів ринку належать фізичні особи, якщо вони провадять діяльність з метою або без мети отримання прибутку та займаються виробництвом та/або обігом харчових продуктів або інших об’єктів санітарних заходів. Оператором ринку також вважається агропродовольчий ринок)

 

Відповідно до статті 20 Закону оператори ринку відповідають за виконання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів у межах діяльності, яку вони здійснюють.

Оператори ринку зобов’язані:

 • забезпечувати дотримання вимог Закону щодо гігієнічних вимог до харчових продуктів на всіх стадіях їх виробництва та обігу;
 • розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, а також забезпечувати належну підготовку з питань застосування постійно діючих процедур, що базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, осіб, які є відповідальними за ці процедури, під час виробництва та обігу харчових продуктів;
 • надсилати компетентному органу (Держпродспоживслужбі) повідомлення у випадках, передбачених частинами третьою - п’ятою статті  20, і отримувати експлуатаційний дозвіл у випадках, передбачених  Законом;
 • реєструвати потужності у випадках, передбачених  Законом;
 • забезпечувати виконання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів щодо окремих показників якості;
 • забезпечувати простежуваність та надавати інформацію, передбачену статтею 22  Закону;
 • вилучати та/або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини;
 • забезпечувати безперешкодний доступ державних інспекторів, які здійснюють державний контроль, до потужностей під час роботи цих потужностей та дозволяти відбір зразків об’єктів санітарних заходів на зазначених потужностях, а також надавати на вимогу державного інспектора документи, необхідні для здійснення державного контролю;
  • Оператор ринку, що здійснює роздрібну торгівлю або розповсюдження харчових продуктів і не здійснює при цьому пакування або маркування або іншим чином не впливає на безпечність та цілісність харчових продуктів, у межах своєї діяльності ініціює процедури вилучення з обігу продуктів, що не відповідають параметрам безпечності. Такий оператор ринку повинен сприяти забезпеченню безпечності харчових продуктів, передавати інформацію, необхідну для забезпечення простежуваності харчових продуктів та будь-яких речовин, що використовуються для виробництва харчових продуктів, на вимогу відповідних осіб, а також співпрацювати з операторами ринку та/або компетентним органом.
  • Операторам ринку забороняється здійснювати обіг харчових продуктів, отриманих з потужностей, що не пройшли державної реєстрації або не отримали експлуатаційного дозволу відповідно до Закону, та/або використовувати такі харчові продукти у виробництві інших харчових продуктів.

Відповідно до статті 37 Закону забороняється:

 •  обіг харчових продуктів на потужностях, що не відповідають вимогам санітарних заходів;
 • продаж харчових продуктів власного домашнього виробництва не на агропродовольчих ринках.

 

Щодо реалізації харчових продуктів рослинного походження із фермерських господарств на агропродовольчих ринках .

Так, оператори ринку, які реалізують на агропродовольчих ринках харчові продукти рослинного походження із фермерських господарств, повинні виконували встановлені Законом вимоги, зокрема:

бути зареєстрованими відповідно до Порядку проведення державної
реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ришу та надання інформації з нього заінтересованим суб'єктам, затвердженого наказом Мінагрополітики від 10 лютого 2016 року № 39, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 березня 2016 р. за№382/28512;

забезпечувати виконання законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових проектів та мати докази щодо параметрів безпечності, якими, можуть бути результати лабораторних досліджень (випробувань), що належать оператору ринку, інших суб’єктів або дані постачальників інгредієнтів зокрема, наявність експертного висновку (протоколу, звіту або іншого аналогічного документа) уповноважених  лабораторій Держпродспоживслужби;

забезпечувати простежуваність та надавати інформацію, передбачену статтею 22 Закону;

забезпечувати супроводження товарно-транспортною накладною об'єктів санітарних заходів під час їх перевезення та відповідність вмісту вантажу;

У разі відсутності результатів лабораторних досліджень (випробувань) на показники безпечності харчових продуктів рослинного походження, що реалізуються на агропродовольчому ринку виданих уповноваженими лабораторіями Держпродспоживслужби, вони мають піддаватись ветеринарно-санітарній експертизі в державній лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку.

 

 

Рекомендації щодо роботи підприємств та господарств в умовах жорсткого карантину.

Заходи запобігання розповсюдження COVID-19

 

1. Складаємо повний список персоналу.

2. Визначаємо ким можна знехтувати – на віддалену роботу.

3. Ким не можна знехтувати – повний список – аналіз – розділення на групи за напрямками роботи.

     наприклад:   група 1 (Бухгалтер, водій, інженер, свинарка)

                    група 2 (Бухгалтер 2, водій 2 інженер 2, свинарка 2) –    

                  правильно;

                  група 3 (Бухгалтер, Бухгалтер 2, бухгалтер 3) –

                  не правильно.

4. Групи гарантовано не перетинаються на роботі, в розвозці, в побуті (розділені навіть в години приймання їжі).

5. Температурний скринінг проводить захищений респіратором мед персонал – при посадці в розвозку (використання громадського транспорту заборонено).

6. Розвозка добре вентилюється. Люди не сідають поряд один із одним. Не розмовляють (бажано), не тиснуть один одному руки. Руки дезінфікують кожному при вході до розвозки. Видають медичні маски.

7. На робочих місцях – соціальний розрив не менше 2 метрів один від одного. Робота в медичних масках в умовах спільного використання приміщення.

8. Заміна медичних масок кожні 2-4 години, залежно від інтенсивності дихання.

9.  Кількість працівників зменшуємо до мінімуму можливого.

10. Позаштатним працівникам (практиканти, аудитори, аутсорсинг, тощо) забороняємо доступ на об’єкт. 

 

 

 

 

 

 

Рекомендації щодо роботи підприємств з реалізації продуктів харчування в умовах жорсткого карантину.

Заходи запобігання розповсюдження COVID-19

 

 • забезпечити наявність споживачів у торгівельному приміщенні із розрахунку 1 особа на 10 кв. м та заходи щодо дотримання санітарних норм, не допускати до торгівельних приміщень осіб без засобів індивідуального захисту (масок);
 • забезпечити дотримання відстані не менше 1,5 метра між відвідувачами, які очікують дозволу на вхід до торгівельних приміщень;
 • заборонити продаж незахищених продуктів харчування (дозволяти до продажу лише фасовані продукти та продукти в упаковці виробника);
 • проводити роз’яснювальну роботу з персоналом щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів серед працівників;
 • забезпечити працівників, які мають найбільший контакт із відвідувачами, засобами індивідуального захисту (з розрахунку 1 медична маска на 3 години роботи на особу та 1 флакон (100 мл) спиртовмісного антисептика на 1 особу на зміну (до 12 годин), провести відповідне навчання з використання та знешкодження відпрацьованих масок, серветок та встановити відповідний контроль за дотриманням правил;
 • забезпечити дотримання дистанції працівниками, які мають найбільший контакт із відвідувачами, на відстань як мінімум 1,5 метра, або встановити захисні екрани для захисту працівників;
 • збільшити кратність проведення дезінфекційних заходів (вологі прибирання з використанням дезінфікуючих засобів у приміщеннях, особливо в місцях найбільшого контакту з поверхнями – ручки дверей, барні стійки, місця сидіння, раковини, тощо);
 • дотримуватися нормативних показників температури повітря та наскрізне провітрювання приміщень;
 • забезпечити проведення щоденної термометрії всіх працівників, результати термометрії вносити до оформлених на кожного працівника листків термометрії, не допускати до роботи осіб із ознаками інфекційного захворювання;
 • виділити приміщення для тимчасової ізоляції осіб із ознаками захворювання на гострі респіраторні інфекційні захворювання;
 • у разі виявлення працівника з ознаками респіраторного інфекційного захворювання вжити заходів для його ізоляції від здорових осіб та негайно повідомити про цей випадок заклад охорони здоров’я;
 • обмежити масові заходи в закритих приміщеннях;
 • забезпечити необхідні умови для дотримання працівниками правил особистої гігієни (рукомийники, мило, одноразові рушники, серветки тощо);
 • забезпечити медичні пункти (при наявності) необхідними засобами та обладнанням (термометрами, бактерицидними випромінювачами, дезінфекційними та антисептичними засобами, засобами особистої гігієни та індивідуального захисту тощо).

Профілактичні заходи мають тривати і для відвідувачів, як то:

 • забезпечення вхідного санітарного контролю, не допускати до торгових залів більше ніж 1 особу на 10 кв. м та осіб без засобів індивідуального захисту (масок);
 • забезпечити відстань не менше 1,5 метра між відвідувачами в чергах до кас та/або терміналів самообслуговування;
 • забезпечення можливості використання спиртовмісних антисептиків для відвідувачів;
 • забезпечення відвідувачів достатньою кількістю одноразових серветок на столах обслуговування (та під час видачі меню на виніс).

 

 « повернутися до списку новин