Партизанська селищна рада
Генічеський район, Херсонська область

Про селищний бюджет на 2018 рік

Україна

ПАРТИЗАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXVII СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

від 22 грудня 2017 року                                                              № 173

 

Про селищний бюджет

на 2018 рік

 

         Відповідно до Бюджетного кодексу України, рішення XXXII сесії районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року № 417 «Про районний бюджет на 2018 рік», статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія селищної ради:

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2018 рік:

-   доходи селищного бюджету у сумі 8245800 гривень, в тому числі доходи загального фонду селищного бюджету 8032200 гривень, доходи спеціального фонду селищного бюджету 213600 гривень, згідно з додатком 1 цього рішення;

-   видатки селищного бюджету у сумі 8245800 гривень, в тому числі видатки загального фонду селищного бюджету 8032200 гривень, видатки спеціального фонду селищного бюджету 213600 гривень;

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів селищного бюджету на 2018 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування у сумі 8245800 гривень, в тому числі видатки загального фонду селищного бюджету 8032200 гривень, видатки спеціального фонду селищного бюджету 213600 гривень згідно з додатком 2 цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного бюджету у сумі 4000 гривень.

4.   Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду селищного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

5.  Затвердити у складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 5521990 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконкому селищної" ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

7. Селищній раді забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природній газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8.  Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею  69 Бюджетного кодексу України. Джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 69 Бюджетного Кодексу України, щодо селищного бюджету.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України. Джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 69 Бюджетного Кодексу України, щодо селищного бюджету

10. Додатки 1-3 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

11. Доручити Партизанському селищному голові ради укласти договір з головою Генічеської районної ради про отримання та використання за цільовим призначенням коштів інших субвенцій з районного бюджету Генічеського району місцевого самоврядування на утримання установ дошкільної освіти, будинку культури та бібліотеки, які фінансуються та розміщені на території селищної ради.

12.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування бюджету та фінансів.

Завантажити повну версію тут