Партизанська селищна рада
Генічеський район, Херсонська область

Проект рішення "Про встановлення на території Партизанської селищної ради місцевих податків та зборів на 2019 рік"

 

 

                                                                                                                    ПРОЕКТ

Україна

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

ГЕНІЧЕСЬКИЙ РАЙОН

ПАРТИЗАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

___ сесія ___ скликання

 

РІШЕННЯ

 

________________                                                                          № ____

 

смт Рикове (Партизани)

 

Про внесення змін до рішення XXII сесії

селищної ради VII скликання від 13 липня

2017 року №145 «Про встановлення на території

Партизанської селищної ради місцевих податків та зборів

на 2018 рік»

 

Розглянувши     клопотання     голови     Партизанського     споживчого товариства Смульськой С.В.,  відповідно до вимог Податкового кодексу України, керуючись пунктом 24 статті 26 та статтею 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Партизанська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.   Внести зміни у положення «Про податок на майно», яке затверджене рішенням XXII сесії селищної ради VII скликання від 13 липня 2018 року №145 «Про встановлення на території Партизанської селищної ради місцевих податків та зборів на 2018 рік», а саме:

Розділ 2 «Податок на нерухомЕ майно, відмінне від земельної ділянки» пункт 2.4 «Пільги зі сплати податку», доповнити наступним пунктом - «База оподаткування об'єкта нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичної або юридичної особи - платника податку, зменшується на 90% для об'єктів площа яких перевищує 300 кв. метрів та які не використовуються (не функціонують) у базовий податковий (звітний) період (рік). Факт не використання об'єкту встановлюється при обстежені земельної ділянки на якій він розташований, яке здійснюється комісією з самоврядного контролю за використанням та охороною земель територіальної громади Партизанської селищної ради, склад якої затверджений рішенням XX сесії 6 скликання Партизанської селищної ради № 218 від 15.11.2012 р. (із змінами згідно рішення 7 сесії 7 скликання Партизанської селищної ради № 39 від 19.02.2016 р.). Акт обстеження вищезазначеної комісії є підставою для застосування цієї пільги зі сплати податку.

2.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу планово - бюджетну депутатську комісію.

 

Селищний голова                 О. А. Галицький

 

 

         Додаток 1

                                                                 до рішення    ____  сесії  ___ скликання

                                                                 від ____ року № ___

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про податок на майно

1.Загальні положення

         Положення про податок на майно (далі – Положення) розроблено на основі Податкового кодексу України. Податок на майно складається з:

         -  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості);

         -  транспортного податку;

         -  плати за землю.

         Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Партизанської селищної ради.

2.  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

2.1 Платники податку

         Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

         Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2.2 Об’єкт оподаткування

         Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю

утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах

відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

2.3. База оподаткування

         Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

         База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

         База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

2.4.  Пільги із сплати податку

         База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

     а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на
60 кв. метрів;

      б)для житлового будинку/будинків незалежно від їх
кількості - на 120 кв. метрів;

       в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

        Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

        Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

       об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої цим рішенням;

       об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

       База оподаткування об'єкта нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичної або юридичної особи - платника податку, зменшується на 90% для об'єктів площа яких перевищує 300 кв. метрів та які не використовуються (не функціонують) у базовий податковий (звітний) період (рік). Факт не використання об'єкту встановлюється при обстежені земельної ділянки на якій він розташований, яке здійснюється комісією з самоврядного контролю за використанням та охороною земель територіальної громади Партизанської селищної ради, склад якої затверджений рішенням XX сесії 6 скликання Партизанської селищної ради № 218 від 15.11.2012 р. (із змінами згідно рішення 7 сесії 7 скликання Партизанської селищної ради № 39 від 19.02.2016 р.). Акт обстеження вищезазначеної комісії є підставою для застосування цієї пільги зі сплати податку.

2.5. Ставка податку

        Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у розмірі:

     -     0,5  відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування об’єктів житлової нерухомості – для квартири/квартир незалежно від їх кількості та для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) ;

     -     0,5  відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази  оподаткування об’єктів житлової нерухомості - для житлового  будинку/будинків незалежно від їх кількості;

        -  0,01 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування для об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб без права займатися підприємницькою діяльністю;

         -  0,35 відсотка  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування для об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб та використовується для отримання прибутку, фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності та юридичних осіб, що зареєстровані на території Партизанської селищної ради;

        -  0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування для об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності юридичних осіб, що не зареєстровані на території Партизанської селищної ради.

2.6. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

2.7. Порядок обчислення суми податку

        Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

      а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «Б» п 266.4.1 Податкового кодексу та відповідної ставки податку;

      б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється, виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» п 266.4.1 Податкового кодексу та відповідної ставки податку;

      в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у  тому числі їх часток, податок обчислюється, виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «Б» п 266.4.1 Податкового кодексу та відповідної ставки податку;

       г) сума податку, обчислена з урахуванням «б» і «в» цього пункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

       г1) за наявності у власності платника податку об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває  у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до «а» - «г» цього пункту, збільшується на 25 000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

        Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із  загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

2.8. Порядок сплати податку

          Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

2.9. Строки сплати податку

       Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

       а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

       б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

3. Транспортний податок

3.1. Платники податку

         Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 3.2. цього додатку є об’єктами оподаткування.

3.2. Об’єкт оподаткування

        Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

3.3. База оподаткування

         Базою оподаткування є легковий автомобіль, який використовувався до 5 років і має об’єм циліндру двигуна понад 3000 куб. см.

3.4. Ставка податку

        Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

3.5. Податковий період

         Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

3.6. Порядок обчислення та сплати податку

         Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

        Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до    01 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

         Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючи органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

         Органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця  подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

        Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

         Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

        Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

3.7. Строки сплати податку

       Транспортний податок сплачується:

      а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

       б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

4. Податок на землю

4.1 Платники податку

       Платниками земельного податку є власники земельних ділянок та землекористувачі. Платниками орендної плати є орендарі земельних ділянок.

4.2. Об’єкт оподаткування

       Об’єктом оподаткування земельним податком є земельні ділянки, які перебуває у власності або користуванні. Об’єктом оподаткування орендної плати є земельна ділянка, надана в оренду.

4.3. База оподаткування

         Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, розрахованого Центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

4.4. Ставки податку

         Встановити ставки земельного податку на земельні ділянки в межах населеного пункту, зайнятих житловим фондом у розмірі 0,03 % від нормативної грошової оцінки.

        Встановити ставки земельного податку на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь – рілля багаторічні насадження) у розмірі 0,3 % від нормативної грошової оцінки. Та несільськогосподарських угідь (ток, склад, ангар тощо), які знаходяться на території Партизанської селищної ради у розмірі  2% від нормативної грошової оцінки.

         Встановити ставки земельного податку на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, які знаходяться на території ради та які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання у розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки.

        Встановити ставки земельного податку для земельних ділянок, право власності яких набуте шляхом викупу - у розмірі 1% від нормативно-грошової оцінки.

        Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів та нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюється у розмірі 5% від нормативної грошової оцінки площі ріллі по Херсонській області.

        Розмір орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем, але річна сума платежу :

        не може бути меншою 3 %  нормативної грошової оцінки;

        не може перевищувати 12 %  нормативної грошової оцінки.

4.5 Пільги

       Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб визначені статтею 281, для юридичних осіб – статтею 282 Податкового кодексу України.

       Крім того, з 01 січня 2017 року звільняються від сплати земельного податку:

-    органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

-   заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

-  дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування;

-    заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету;

-    комунальні підприємства селищної комунальної власності.

4.6. Податковий період

       Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року, починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року.

4.7 Строк сплати плати за землю

        Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частинами власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

       Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

 

 

                         Селищний голова                                              О. А. Галицький

 

 

Додаток 2

до рішення ____ сесії ___ скликання

                                                  від _______ року № ____

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про єдиний податок

1. Загальні положення

           Положення про єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності (далі - Положення) розроблено на основі Податкового кодексу України із внесеними до нього змінами та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

     Це Положення є обов'язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Партизанської селищної ради.

2. Платники податку

     2.1. Платники єдиного податку є фізичні та юридичні особи - суб'єкти малого підприємництва, котрі здійснюють свою підприємницьку діяльність на території ради по спрощеній системі оподаткування.

3. Об'єкт оподаткування

    3.1. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

     1)  перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та / або проводять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

     2)  друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та / або населенню, виробництво та /або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

-    не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

     Дія цього пункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку.

     3)   третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежено і юридичні особи - суб'єкти господарювання любої організаційно - правової форми, у яких на протязі календарного року обсяг доходу не перевищує 20 000 000 гривень;

     4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких доля сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

4. База оподаткування

     Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати   спрощену   систему   оподаткування,   якщо   така   особа   відповідає вимогам статті 291 кодексу, та реєструється платником єдиного податку  в визначеному законом порядку.

5. Ставка податку

     5.1. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного року), та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

     5.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

  • для  першої групи  платників  єдиного  податку -  8  відсотків розміру прожиткового мінімуму; крім КВЕД 47.8 (роздрібна торгівля з лотків та на ринках) для якого встановлюється ставка - 6 % .
  • для  другої групи  платників  єдиного  податку -  18  відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

     5.3.У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки   єдиного   податку,   встановлений   для   таких   видів   господарської діяльності. Ставки  єдиного  податку  для  платників  єдиного  податку  третьої  ічетвертої груп визначені Податковим Кодексом України.

6. Строки та порядок сплати податку

     6.1.  Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

     Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий період (квартал, рік), але не більше, як до кінця поточного звітного року.

     6.2.   Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

     6.3     Сплата єдиного податку платниками першої-третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

     6.4    Платники єдиного податку четвертої групи:

- самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 01 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу;                - сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах: у І кварталі - 10 відсотків, у II кварталі - 10 відсотків, у III кварталі - 50 відсотків, у IV кварталі - 30 відсотків.

 

 

   Селищний голова                                   О. А. Галицький

 

 

 

                                                                  Додаток 3

                                                                 до рішення    ____  сесії  ___ скликання

                                                                 від ____________ року № ___

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про акцизний податок для підакцизних товарів на території

Партизанської селищної ради 

1.Загальні положення.

         Положення про акцизний податок для підакцизних товарів на території Партизанської селищної ради (далі – Положення) розроблено на основі Закону України «Про внесення до Податкового кодексу України» та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи.

         Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Партизанської селищної ради.

2. Платник податку

2.1. Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини.

2.2. Особа - суб'єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України.                                    

2.3. Фізична особа - резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, відповідно до митного законодавства.                                                                

2.4. Особа, яка реалізує конфісковані підакцизні товари (продукцію), підакцизні товари (продукцію), визнані безхазяйними, підакцизні товари (продукцію), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизні товари (продукцію), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави, якщо ці товари (продукція) підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку.

2.5. Особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи розпорядження підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування до закінчення строку, визначеного законом відповідно до пункту 213.3 статті 213 Податкового  Кодексу.

2.6. Особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, що передбачають звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог.

2.7. Особа, на яку покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, 0 євро за 1000 кг нафтопродуктів у разі порушення таких умов.

2.8. Особа, на яку при здійсненні операцій з підакцизними товарами (продукцією), які не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції) в разі порушення таких умов

3. Об'єкти оподаткування

Об'єктами оподаткування є операції з:

3.1. Реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції);

3.2. Ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України;

3.3. Реалізації конфіскованих підакцизних товарів (продукції), підакцизних товарів (продукції), визнаних безхазяйними, підакцизних товарів (продукції), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизних товарів (продукції), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави;

3.4. Реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;


                                   4. Підакцизні товари та ставки податку

4.1. Для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 Податкового кодексу. Встановити ставку акцизного податку  від вартості  ( з податком на додану вартість) реалізованих підакцизних товарів у розмірі 5  відсотків .

5. Дата виникнення податкових зобов’язань

5.1. Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а у разі реалізації товарів фізичними особами-підприємцями, які сплачують єдиний податок,-є дата надходження оплати за товар.

6. Порядок і строки сплати податку.

6.1. Суми податку перераховуються до бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного строку в межах передбаченого Податковим кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період.

6.2. Особа-субьєкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

 

 

 

Селищний голова                                              О.А. Галицький